Με την αποδοχή κάθε εντολής από μέρους μας ξεκινάμε με τις βασικές αρχές σχεδιασμού: Πρώτα έρχεται η προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας δηλαδή η σύλληψη, η διερεύνηση, η διατύπωση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση, και τέλος η παρουσίαση ιδέας με την παράδοση της πρότασης. Η πρόταση παρουσιάζεται με την  μορφή προμελέτης και να καταλήγει μετά από διάφορα στάδια επεξεργασίας στην οριστική  μελέτη,

Οι μελέτες είναι από τα πιο σημαντικά στάδια στην πορεία κάθε τεχνικού έργου. Σε αρχικό στάδιο οι πρώτες σκέψεις καλλιεργούνται ώστε να μετατραπούν σε αποφάσεις Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται πάντα έχοντας ως αφετηρία τις ανάγκες του εργοδότη, πρέπει να απεικονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα σχέδια. Οι μελέτες συντάσσονται πάντα με όλες τις προδιαγραφές του νόμου, ξεκινώντας από τη προμελέτη, στην οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής στην οποία απεικονίζονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ακλουθώντας την προηγούμενη διαδικασία επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με επιστημονική τεκμηρίωση του έργου σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας του. Σας παρουσιάζουμε ορισμένα από τα έργα μας.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Υπάρχουν διάφορες παραμέτροι που πρέπει να εξετάζονται πριν απο την κατασκευη ενος νεου εργου. Το περιβάλλον που θα φιλοξενήσει το έργο, τα όμορα κτίρια ώστε να γίνει η αρμονική ένταξη του νέου κτιρίου στο περιβάλλον, ακόμα και οι ίδιες οι κλιματολογικές συνθήκες. Γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος με επί τόπου επίσκεψη και έπειτα προτείνονται λύσεις σε μορφή προμελέτης.  Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνονται πάντα έχοντας ως αφετηρία τις ανάγκες του εργοδότη. Έπειτα, απεικονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα σχέδια οι μελέτες και συντάσσονται πάντα με όλες τις προδιαγραφές του νόμου, ξεκινώντας από τη προμελέτη, στην οριστική μελέτη και την μελέτη εφαρμογής στην οποία απεικονίζονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία επιδιώκουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με επιστημονική τεκμηρίωση του έργου σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας του.

Στατικές & δυναμικές μελέτες

Σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία πρέπει να ενισχυθούν λόγω ευαισθησίας σε σεισμό γίνεται μια τεκμηρίωση της κατασκευής υπό έλεγχο, παρουσιάζονται τα σχέδια αποτύπωσης, διαπιστώνεται η βαρύτητα του προβλήματος και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του, σε σχέδια προτάσεων. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η φέρουσα ικανότητα του κτιρίου η και τέλος να γίνει και προσθήκη ορόφων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα πολυδιάστατο τεχνικό έργο το οποίο μελετάται και παρακολουθείται από την φάση των εκσκαφών και του σχεδιασμού μέχρι το τελικό στάδιο πριν την ρευματοδότηση.

Αναστηλώσεις παλαιών κτιρίων & μνημείων

Στο χώρο των αναστηλώσεων χάρη στην απόλυτη κατανόηση του αντικειμένου αλλά και στην εμπειρία που οφείλεται στην χρόνια συνεργασία στις υπηρεσίες του ΕΟΤ αναλαμβάνουμε αλλά και διεκπεραιώνουμε προμελέτες και μελέτες για κτήρια ιδιαιτέρου αισθητικού κάλους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία από λιθοδομές. Οι μελέτες μπορούν να παρουσιαστούν σε Αρχαιολογικές υπηρεσίες και Περιφέρειες για έγκριση εργασιών, να κατατεθούν σε οικονομικές υπηρεσίες για ένταξη στο ΕΣΠΑ.  Με τα ειδικά μας όργανα γίνεται μια τεκμηρίωση της κατασκευής υπό έλεγχο, παρουσιάζονται τα σχέδια αποτύπωσης, διαπιστώνεται η βαρύτητα του προβλήματος και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του, σε σχέδια προτάσεων.