Τα  κτιριακά έργα είναι σύνθετα έργα. Ο αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι η τέλεια κατασκευή έπρεπε να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Την απαιτουμένη αντοχή , ήταν ανθεκτική στο χρόνο και παρείχε άνεση.  Στην σημερινή εποχή προστέθηκαν άλλες τρεις έννοιες εξίσου σημαντικές. Η κατασκευή πρέπει να είναι οικονομική, με την έννοια του ότι δεν πρέπει να γίνεται διασπάθιση χρήματος, να έχει αισθητική, χαρακτηριστικό των καιρών μας, και να κάνει χρήση οικολογικών υλικών για την δημιουργία μιας οικολογικής κατασκευής.

Νέα κτιριακά έργα

Κατά την διάρκεια της κατασκευής αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της, την επιλογή υλικών και την απόλυτη εφαρμογή της μελέτης σε κάθε κατασκευαστική φάση, ώστε να διασφαλίζουμε όλες τις πιο πάνω συνθήκες.  Επίσης χρησιμοποιούμε όλα τα υλικά, κυρίως τα νεώτερα (εξαρτάται φυσικά από την μελέτη και το περιβάλλον της κατασκευής) και όλες τις σύγχρονες μεθόδους κατασκευής ώστε  να προσφέρουμε το αρτιότερο αποτέλεσμα και να πετύχουμε την απόλυτη ικανοποίηση του εκάστοτε εργοδότη σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες.

Δημιουργούμε μοντέρνες κατασκευές, με σύγχρονα υλικά δόμησης με απόλυτο σεβασμό στο οικιστικό περιβάλλον επιδιώκοντας και την εξοικονόμηση ενέργειας για τον εκάστοτε χρήστη της κτιριακής κατασκευής.

Αποκατάσταση – ανακαίνιση

Ενισχύσεις κτιρίων

Κατασκευές παλιές προ του 1960, κατασκευές που είναι τοποθετημένες σε αντίξοα περιβάλλοντα (π.χ κοντά σε θάλασσα ή σε βουνό), ή ακόμα και οι νεώτερες κατά τις οποίες έγινε λάθος κατά την εργασία της σκυροδέτησης χρίζουν ενίσχυσης.  Ένα παλαιό κτίριο που παρουσιάζει στατικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνολο. Κατόπιν επισκέψεως εμπείρων τεχνικών, αποφασίζεται η πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος. Προσδιορίζονται τα αίτια της διάβρωσης και αποφασίζονται οι επεμβάσεις.  από την υγρομόνωση έως την αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού.

Οι κυριότερες αίτιες που μπορούν να βλάψουν ένα κτίριο είναι οι σεισμικές δράσεις και η υγρασία. Το πώς καταπονούν και φθείρουν ένα κτίριο οι σεισμικές δράσεις είναι γνωστό λίγο πολύ από όλους. Η υγρασία είναι ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει πολλές ζημίες στα δομικά στοιχειά ενός κτιρίου καθώς εισχωρεί και σιγά σιγά διαβρώνει το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για την σωστή αποκατάσταση ενός κτιρίου πρέπει να γίνεται αποτύπωση των βλαβών και στη συνεχεία οι προτάσεις ενίσχυσης. Η μελέτη ενίσχυσης πρέπει να γίνεται από στατικό μηχανικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία γιατί μια λάθος παρέμβαση μπορεί να επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση.

Σε γενικές γραμμές σκοπός μας είναι να παραδώσουμε το κτίριο ασφαλέστερο στους χρηστές του και να παρατείνουμε την ζωή του..

Στηριζόμαστε σε επεμβατικές και μη επεμβατικές μεθόδους. Επεμβατικές είναι μέθοδοι όπως η αποκάλυψη του φέροντα οργανισμού και η λήψη καρότων ενώ μη επεμβατικές είναι οι μέθοδοι ακτινών, κρουσιμετρήσεις και άλλες. Κατόπιν εξέτασης των αποτελεσμάτων αποφασίζεται και η ενίσχυση του φέροντα οργανισμού με την καταλληλότερη κάθε φορά μέθοδο.

Τρόποι ενίσχυσης κτιρίων από μπετόν

  • Τσιμεντενέσεις – Ρητινενέσεις
  • Ενίσχυση με ανθρακονηματα
  • Μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)
  • Χαλυβδοελάσματα

Τρόποι ενίσχυσης κτιρίων από πέτρα

  • Αρμολογήσεις
  • Guinite επί πέτρας
  • Τσιμεντενέσεις
  • Ρητινενέσεις

Αποκαταστάσεις όψεων

Οι επεμβάσεις αποφασίζονται και γίνονται από εξειδικευμένο μηχανικό και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την συνεχή επίβλεψη του μηχανικού έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη αποκατάσταση της αρχικής όψης.

Υστερα από λεπτομερή εξέταση των βλαβών και μετά τον προσδιορισμό των αιτίων που προκαλούν τις βλάβες και την εξακρίβωση αυτών που δημιούργησαν τα προβλήματα, γίνονται οι κατάλληλες επεμβάσεις αποκατάστασης των όψεων χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα υλικά που έχουμε σήμερα στη διάθεση μας. Βάσει της εμπειρίας μας αλλά και την χρήση νέων μέσων (θερμοκαμερες θερμόμετρα-υγρασιόμετρα) εξακριβώνουμε όπου είναι εφικτό προβλήματα υγρασίας και ενανθρακωσης μπετόν και το τελικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης είναι άκρως ικανοποιητικό!

Εξωτερική θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψη

Είναι το σύστημα ολοκληρωτικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται 30 και πλέον χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική. Η μόνη λύση θερμομόνωσης που ταυτόχρονα προσφέρει και ανακαίνιση. Μερικά από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η εξωτερική θερμομόνωση και θα δείτε παρακάτω αναλυτικά είναι πρωτίστως το θεαματικό θερμομονωτικό αποτέλεσμα, η εξοικονόμηση ωφέλιμου χώρου, η αρχιτεκτονική ελευθερία και η μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο! Ουσιαστικά δηλαδή η εξωτερική θερμομόνωση είναι η τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξωτερικά από τα δομικά στοιχεία (πχ τούβλα-μπετά ή παλιός σοβάς) και η επίστρωση τους με έτοιμα, λεπτά, βιομηχανικώς παραγόμενα ελαστικά επιχρίσματα (αντί για συμβατικό σοβά). Πρόκειται για τη σημαντικότερη εργασία θερμομόνωσης μαζί με τη μόνωση ταράτσας, ενώ αν τις συνδυάσετε τα τελικά αποτελέσματα θερμομόνωσης θα είναι πραγματικά μοναδικά!

Εξοικονόμηση ενέργειας

Τα τεράστια θερμομονωτικά αποτελέσματα της εξωτερικής θερμομόνωσης βασίζονται κυρίως σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το κύριο είναι πως με την εξωτερική θερμομόνωση εξαλείφονται οι θερμογέφυρες, εκεί που εφάπτονται τα δοκάρια με τα υποστυλώματα στην τοιχοποιία, δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον σημεία στα οποία να διακόπτεται το θερμομονωτικό υλικό. Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η εξωτερική θερμομόνωση ακολουθεί τη θεμελιώδη αρχή «Η θερμομόνωση είναι πιο αποτελεσματική αν την τοποθετήσουμε εξωτερικά σε ένα κτήριο». Έτσι με την εξωτερική θερμομόνωση μπορείτε να επιτύχετε μείωση στο ρεύμα που χρησιμοποιείτε για δροσιά το Καλοκαίρι και στο πετρέλαιο για θέρμανση το Χειμώνα, από 45% έως και 60%! Εκτός αυτού όμως μην ξεχνάτε πως με την εξωτερική θερμομόνωση ταυτόχρονα θα αναβαθμίσετε τη θερμική άνεση του χώρου και την ποιότητα ζωής των ενοίκων. Τέλος πρέπει να γνωρίζετε πως με την εξωτερική θερμομόνωση οι τοίχοι θα διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο των συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού (air condition, καλοριφέρ κλπ), αυξάνοντας τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο.

Άλλα πλεονεκτήματα

Η θερμοπρόσοψη εκτός από την θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων συμβάλλει στην ολοκληρωτική τους ανακαίνιση σε απεριόριστες χρωματικές επιλογές προσφέροντας και άλλα ευεργετήματα όπως, υγρομόνωση των προσόψεων, αποφυγή ρωγμών, μούχλας και σκασιμάτων, προστασία του φέροντα οργανισμού, εξοικονόμηση ωφέλιμου εσωτερικού χώρου