Οι προθεσμίες για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων,  αλλά και η δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους δήμους θα έληγαν σύμφωνα με το νόμο στο τέλος Ιουνίου. Ο Covid–19 άλλαξε τις προτεραιότητες των πολιτών και κράτους. Ειδικότερα ο  νόμος μέχρι και σήμερα προβλέπει την λήξη στις 30 Ιουνίου της για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων (της «Κατηγορίας 5», τα οποία δεν έχουν καμία οικοδομική άδεια ή έχουν ξεπεράσει κατά 40% σε κάλυψη και δόμηση και κατά 20% σε ύψος). Οι άλλες  αυθαιρεσίες θα μπορούσαν να νομιμοποιούνται με σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα για έξι ακόμα μήνες, αλλά και έως τον Ιανουάριο του 2025 με υψηλοτέρα πρόστιμα, μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων.  Υπήρξε όμως (λόγω του Covid-19) και υπάρχει ακόμα μεγάλη καθυστέρηση ιδιαίτερα στις κρατικές υπηρεσίες, (για παράδειγμα στα αρχεία πολεοδομιών) ενώ για ένα διάστημα και ο ιδιωτικός τομέας υπολειτουργούσε.

Πηγή : landdesign.gr

Γι΄ αυτό, ο τεχνικός κόσμος της χώρας έχει ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να προβεί στις σχετικές αλλαγές, οι οποίες ελπίζεται να ανακοινωθούν στα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου. Ανάλογη παράταση με των αυθαιρέτων–τουλάχιστον τετράμηνη –  και για τους ίδιους ακριβώς λόγους  αναμένεται  να δώσει και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διόρθωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών στους δήμους της χώρας που γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  tetragonika.govapp.gr  που λειτουργεί από τον περασμένο Φεβρουάριο. Και η προθεσμία θα είναι τουλάχιστον τετράμηνη, άρα έως και το τέλος Οκτωβρίου.

 

Share This Story, Choose Your Platform!